Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen grens overga?

Het besef dat je seksuele gevoelens of aantrekking ervaart naar minderjarigen kan voor jou heel wat verschillende emoties met zich meebrengen zoals verwarring, paniek en woede. Pedofilie, dat wil zeggen dat je aangetrokken bent tot minderjarigen, is niet strafbaar. Je gevoelens kies je niet. Het is pas als jij een grens overgaat, seksueel kindermisbruik genoemd, dat je de wet overtreedt. Dat kan via het kijken, downloaden, maken of doorsturen van beelden van seksueel kindermisbruik of het stellen van seksuele handelingen met een minderjarige. Daar heb je dus wel verantwoordelijkheid over. Zorg ervoor dat je geen grens overgaat, en als je daar moeite mee hebt of wanneer je het gevoel hebt dat dit niet alleen lukt, kan je daar hulp bij zoeken.

Wat is strafbaar?

Om te zorgen dat je geen grens overgaat is het allereerst belangrijk dat je kan inschatten waar de grens ligt en wat strafbaar is. Om in te stemmen met seks moet iemand minstens 16 jaar oud zijn. Onder deze leeftijd gaat de Belgische wet ervan uit dat jongeren niet uit vrije wil kunnen toestemmen met seksuele handelingen. Als iemand ouder is dan 16 is die in principe seksueel meerderjarig maar moet er wel sprake zijn van toestemming, gelijkwaardigheid en vrijwilligheid. Er is één uitzondering op de seksuele meerderjarigheid. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kan je wél toestemmen met seksuele handelingen zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan 3 jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een vertrouwens- of machtsrelatie.

Ook het bekijken, downloaden, maken of verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik is strafbaar. Alle seksueel getinte beelden van minderjarigen (onder de 18 jaar) zijn seksuele misbruikbeelden.

Wat is een grens?

Naast de juridische grens, is het ook belangrijk rekening te houden met de grenzen van anderen. Ook als seksueel gedrag juridisch gezien mag, moet het met vrijwillige toestemming zijn, moet er een gelijkwaardige relatie zijn, met respect voor beide partijen, en moet het in de juiste ontwikkelingsfase plaatsvinden en passend zijn voor de context. Sensoa heeft een vlaggensysteem ontwikkelt waar je meer info vind over deze criteria.

Triggers

Wanneer je grenzen opzoekt, of over de grens gaat, is het belangrijk in kaart te brengen wat ervoor zorgt dat je dit doet of dat je deze drang ervaart. We noemen dit ook wel ‘triggers’. Het herkennen van triggers vormt een belangrijk onderdeel van het proces van gedragsverandering. De tweede stap is zoeken naar hoe je met deze triggers om kunt gaan, zodat je de kans vermindert dat je grenzen gaat opzoeken of strafbaar gedrag gaat vertonen. Doe dit niet alleen. Er zijn mensen die je hierbij kunnen helpen.

Neem contact op met de Stop it Now!-hulplijn als je hierover wil praten of hulp zoekt

Sluit deze website