Hoe kan Stop it Now! mij helpen?

Wanneer je je aangetrokken voelt tot minderjarigen kan dit heel wat lastige gevoelens teweeg brengen. Wanneer je seksueel grensoverschrijdend gedrag hebt gesteld naar minderjarigen, is het belangrijk hiervoor hulp te zoeken zodat het niet nog eens gebeurt. Moedig dat je de stap naar hulp hebt gezet.


Wat is Stop it Now!? 

Stop it Now! is een organisatie die zorgt voor laagdrempelige ondersteuning aan mensen met vragen en bezorgheden rond seksuele gevoelens en gedrag ten aanzien van minderjarigen.

We bieden hulp op drie manieren: telefonisch maar ook online, via e-mail of chat. Wij zijn elke werkdag bereikbaar en bovendien zijn we gratis en anoniem. Wanneer je telefoneert, mailt of chat naar Stop it Now! hoef je je identiteit niet kenbaar te maken. Je kan, als je dit wenst, altijd gebruik maken van een pseudonaam.


Wat als ik contact opneem? 

Als jij beslist om contact met ons op te nemen, krijg je contact met een opgeleide medewerker die luistert naar je verhaal en kijkt hoe het nu verder kan. We geven informatie en voorlichting over wat seksuele gevoelens en/of bezorgdheden over het gedrag naar minderjarigen kunnen inhouden, en hoe je hiermee kan omgaan. Samen schatten we eventuele risico’s in, proberen we betekenis te geven aan een aantal dingen en bekijken we de stappen die je kan ondernemen. We geven advies over wat je kan doen of waar je terecht kan. Indien gewenst kunnen we jou ook doorverwijzen naar geschikte hulp, die bij je vraag en regio past. 

Wij bieden zelf geen langdurige therapeutische begeleiding, maar zoeken wel uit wie dat wél kan voor jou. De medewerkers aan de hulplijn hebben beroepsgeheim. Alleen indien er ernstige vermoedens zijn dat iemand in de toekomst in gevaar is, kan Stop it Now! daarvan melding maken aan de bevoegde instanties.    Sluit deze website