Over ons

Stop it Now! Vlaanderen staat voor de preventie van seksueel kindermisbruik en voor de sensibilisering en ondersteuning van personen die vragen of bezorgdheden hebben rond seksuele gevoelens en gedrag ten aanzien van minderjarigen.

Onze doelen 

  • Stop it Now! wil (nieuw) seksueel misbruik voorkomen door hulp te bieden aan mensen die (dreigen) een grens over (te) gaan.
  • Stop it Now! biedt ondersteuning aan personen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens ten aanzien van minderjarigen, en aan hun naasten.
  • Door te luisteren, te informeren en te adviseren wil Stop it Now! de stap naar eventuele hulpverlening verkleinen.
  • Stop it Now! zet zich ook in om het thema correct en genuanceerd bespreekbaar te maken o.a. door het belang van preventie te benadrukken, correct te informeren over pedofilie en seksueel kindermisbruik.

Onze dienstverlening

  • Stop it Now! heeft een hulplijn waar je terecht kan voor informatie, advies en ondersteuning.
  • De hulplijn biedt een luisterend oor aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen.
  • Daarnaast biedt de hulplijn ook ondersteuning aan iedereen die zich zorgen maakt over de gevoelens of het gedrag van iemand in zijn omgeving (familie, vrienden, collega’s, …), alsook professionals.
  • Seksuele gevoelens voor minderjarigen kunnen zorgen voor verwarring, onmacht, frustratie en verlies in controle over gedrag. Vaak weet men niet met wie men hierover kan praten. Stop it Now! luistert en adviseert hoe men kan omgaan met deze gevoelens. Gratis en anoniem.
  • Vaak is het voor naasten erg schrikken wanneer ze ontdekken dat iemand met gevoelens worstelt of wanneer er bijvoorbeeld misbruikbeelden van minderjarigen worden gevonden. Vaak weten familieleden, vrienden, collega’s, … niet bij wie ze terecht kunnen met vragen en bezorgdheden. Stop it Now! luistert naar hen en bekijkt samen hoe er geholpen kan worden. Gratis en anoniem.

Stop it Now! Internationaal

Stop it Now! is een internationaal preventieproject dat seksueel misbruik aanpakt via sociale bewustwording en een hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens, of mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen, en hun naasten.

Stop it Now werd in 1992 opgericht door de Amerikaanse Fran Henry om seksueel kindermisbruik te voorkomen. Fran Henry was zelf slachtoffer en wilde andere kinderen het leed dat haar was overkomen besparen. Stop it Now! bestaat inmiddels al in de Verenigde Staten (1992), Groot-Brittannië, Ierland (2002) en Nederland (2012).

In 2017 werd Stop it Now! ook opgericht in Vlaanderen. Stop it Now! Vlaanderen is een initiatief van het Universitair Forensisch Centrum (UFC) en I.T.E.R. - een ambulant behandelcentrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag - met ondersteuning van Child Focus, Sensoa, Zornet Icuro en de CAW groep.

Stop it Now! Vlaanderen

De medewerkers aan de telefoonlijn zijn hulpverleners met expertise in het bespreken van de problematiek pedofilie en of andere bezorgdheden over de seksuele gevoelens en seksueel misbruik. Ze zijn ervaren in de behandeling van seksueel afwijkend gedrag en hebben ook opleiding en vorming gekregen omtrent laagdrempelige tele- en e-mailzorg. De hulplijn is ingebed bij I.T.E.R., een ambulant behandelcentrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag te Brussel.

Stop it Now! wordt ondersteund door het Universitair Forensisch Centrum (UFC). Zij voeren verschillende opdrachten uit om op een kwalitatieve manier aan preventie te kunnen doen. Ze organiseren opleiding en vorming, voeren wetenschappelijke opdrachten uit en zorgen voor de nationale en internationale inbedding van Stop it Now! in de bestaande netwerkstructuren.

Stop it Now! ontvangt subsidies vanuit het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ook het Fonds Gerald Futter, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, financiert mee het Stop it Now!-project in Vlaanderen.

De lancering van Stop it Now! werd begeleid door een informatie- en sensibiliseringscampagne. In dit kader werden vanuit het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de nodige middelen vrijgemaakt. 

Download hieronder onze jaarverslagen

Sluit deze website