Ik heb in het verleden een minderjarige misbruikt en ben bang dat ik ga hervallen, wat kan ik doen?

Als je dit artikel aanklikt, verkeer je waarschijnlijk in een moeilijke, maar ook een potentieel gevaarlijke situatie. Het is dan ook goed dat je op zoek gaat naar informatie om hiermee om te gaan. Dat is een moedige en belangrijke eerste stap.

Het moet niet gemakkelijk zijn voor jou om met die angst om te gaan. Mogelijks heeft deze ansgt en bijhorende stress ook invloed op de rest van jouw functioneren, wat het allemaal nog moeilijker maakt.

Het is belangrijk dat je niet alleen blijft zitten met deze angst. Dat is niet gezond voor jezelf, maar verhoogt ook het risico dat je effectief nogmaals een grens zou overgaan. Je hebt recht op hulp en ondersteuning en Stop it Now! raadt je sterk aan om hiervan gebruik te maken.

Stoppen is absoluut mogelijk, maar hulp helpt. Hoe kan Stop it Now! jou helpen? 

  • Je bent meer dan welkom aan de Stop it Now!-hulplijn. Wij bieden een luisterend oor, geven info en verlenen advies. We luisteren naar jouw verhaal en naar hoe je je voelt op dit moment. We kunnen samen overlopen hoe jouw netwerk eruitziet en of we eventueel iemand kunnen betrekken om jou te ondersteunen hierin. We bevragen wat risicovolle situaties zijn voor jou en hoe je bepaalde triggers kan vermijden, op welke manier je hier best mee omgaat en of je op dit moment reeds professionele hulp krijgt.
  • Als je nog geen professionele hulp krijgt kan de Stop it Now!-hulplijn jou ook helpen met de zoektocht naar de juiste hulpverlening en jou doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Ook deze hulpverleners gaan vertrouwelijk te werk en zijn gebonden aan beroepsgeheim.
  • Stop it Now! kan samen met jou een persoonlijk veiligheidsplan uitwerken dat je kan gebruiken als hulpmiddel als je het moeilijk hebt.


Sluit deze website