Mijn partner/familielid heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag gesteld tegenover een minderjarige, hoe ga ik hiermee om?

Wanneer je ontdekt dat een dierbare seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld naar een minderjarige is dit een bijzonder schokkende en pijnlijke ervaring. Je blijft waarschijnlijk met heel gemengde gevoelens achter zoals onder andere woede, verdriet, ongeloof, angst,.. het voelt allemaal onwerkelijk aan en de feiten passen waarschijnlijk niet met het beeld dat je had van de persoon die je liefhebt. Het is dan ook goed en moedig dat je op zoek gaat naar informatie om hiermee om te gaan. Hieronder geeft Stop it Now! je enkele stappen die je kan zetten:

 • Praat erover met de persoon waarover je bezorgd bent

Praat met de persoon in kwestie. Dit is allesbehalve een gemakkelijk gesprek, maar wel nodig. Enerzijds voor jezelf zodat jij je bezorgdheden kwijt kan en anderzijds kan dit voor de persoon die grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld een eerste stap zijn naar het zoeken van gepaste hulp. Stop it Now! heeft een 'Start het gesprek' handleiding ontwikkeld om jou te ondersteunen in het aangaan van dit gesprek. 

Aangezien de persoon in kwestie reeds een grens is overgegaan is het aangeraden dat hij/zij hulp krijgt hiervoor. Enerzijds om dit een plaats te geven en anderzijds om ervoor te zorgen dat dit nooit meer opnieuw gebeurt. Je kan zelf contact opnemen met de Stop it Now!-hulplijn of de persoon doorverwijzen naar de hulplijn om samen uit te zoeken welke hulp het meest aangewezen is.


  • Zorg goed voor jezelf 

  Je zit sowieso al in een heel moeilijke situatie. Deze last alleen dragen maakt het alleen nog moeilijker.

  Praat met iemand uit jouw omgeving die je vertrouwt. Het kan enorm opluchten om hierover met iemand te praten. Je bent ook meer dan welkom aan de Stop it Now!-hulplijn

   • Bij Stop it Now! weten we dat het voor jou als naaste allesbehalve een evidente positie is, daarom heeft Stop it Now! ook een hulpaanbod voor naasten.

    In de lotgenotengroepen kan je samen met anderen ervaringen delen, elkaar steun bieden, erkenning geven en krijgen van mensen die hetzelfde of een gelijkaardige ervaring hebben meegemaakt. 

    Het lotgenoten online forum is een veilige omgeving waar je anoniem je ervaringen kan delen en steun kan vinden bij anderen die gelijkaardige situaties hebben meegemaakt. 

     Sluit deze website