Wat zijn seksuele misbruikbeelden van minderjarigen?

Het is goed dat je op zoek gaat naar informatie als je met vragen zit.

Het verschil

In de volksmond spreekt men vaak over ‘kinderporno’ maar de correcte term is ‘seksuele misbruikbeelden van minderjarigen’.

Pornografie’ is een term die gebruikt wordt voor materiaal waarbij volwassenen seksuele handelingen uitvoeren met toestemming en heeft als doel seksuele opwinding en genot te bekomen. Dit is bijgevolg niet per definitie problematisch of strafbaar.

Maar beelden van seksueel misbruik van minderjarigen zijn wel problematisch en strafbaar. Ze houden per definitie misbruik in. Het hoeft bovendien niet om echte minderjarigen te gaan, minderjarigheid suggereren is al voldoende.

Aangezien minderjarigen niet zomaar toestemming kunnen geven voor het delen van hun seksuele beelden enerzijds en dat seksuele misbruikbeelden het resultaat zijn van het misbruiken van echte kinderen anderzijds, onderschrijft de term ‘kinderporno’ de ernst van het probleem niet. Daarom gebruikt zowel Stop it Now! als het strafwetboek de term ‘seksuele misbruikbeelden van minderjarigen’.

Wat zegt de wet?

Volgens de Belgische strafwet zijn alle seksueel getinte beelden van minderjarigen (onder de 18 jaar) seksuele misbruikbeelden. Er wordt geen onderscheid gemaakt: zowel filmpjes, afbeeldingen, zinnebeelden, foto’s, tekeningen maar ook liederen en teksten zijn strafbaar. Ook virtuele beelden - of beelden waar geen echte minderjarigen op worden afgebeeld - zijn dus strafbaar. Beelden van seksueel misbruik van minderjarigen omvangt alle beelden waarin minderjarigen worden afgebeeld of deelnemen aan seksuele handelingen, of alle afbeeldingen waar kinderen of hun geslachtsorganen worden afgebeeld met een seksuele betekenis.

Wat kan jij doen als je naar beelden kijkt of de drang voel om hiernaar te kijken?
  • Je bent meer dan welkom aan de Stop it Now!-hulplijn als je hiermee worstelt of nog vragen hebt. Wij bieden een luisterend oor, geven info en advies en indien je dit wenst kunnen wij jou doorverwijzen naar professionele hulp.
  • Vind je contact opnemen met de hulplijn toch nog een te grote stap of ga je liever zelf aan de slag? Stop it Now! heeft een online zelfhulpmodule ontwikkelt die jou informatie en handvaten aanreikt om jouw online kijkgedrag beter te leren begrijpen en onder controle te houden.
  • Aan de hulplijn kunnen we ook samen met jou een veiligheidsplan opstellen dat je erbij kan nemen als je merkt dat je het moeilijk krijgt. Daarin noteren we bijvoorbeeld waaraan jij merkt dat je het moeilijk hebt en wat voor jou risicovolle situaties zijn en hoe je hier het best mee kan omgaan.
  • Indien mogelijk kan je iemand in jouw omgeving inlichten over jouw situatie. Deze persoon kan naast mentale steun ook voor afleiding zorgen en een soort van sociale controle uitoefenen. Deze persoon is echter niet verantwoordelijk voor jouw gedrag.          Sluit deze website