Wat kan Stop it Now! voor mijn cliënt betekenen?

Stop it Now! biedt hulp aan personen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen, alsook voor hun naasten. We zijn er echter ook voor betrokken professionals die in aanraking komen met deze thematiek. Je kan als professional terecht bij de medewerkers van Stop it Now! om een casus te bespreken en advies in te winnen. Jouw cliënt kan ook zelf contact opnemen met de hulplijn, dat bestaat uit een multidisciplinair team van medewerkers die alle contacten vertrouwelijk en integer behandelen. Ook hebben zij beroepsgeheim en kan jouw cliënt er anoniem zijn of haar verhaal doen. De hulplijn biedt een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan ieder die hen contacteert of verwijst door wanneer nodig. Daarnaast denken de medewerkers aan de hulplijn met jouw cliënt mee na over de nood aan eventuele gespecialiseerde hulp en proberen ze de stap naar die hulpverlening te verkleinen. Dit gebeurt op basis van een sociale kaart en aan de hand van een goede werkrelatie met hulpverleningsinitiatieven die vertrouwd zijn met de thematiek.

    Sluit deze website