Moet mijn cliënt zijn/haar partner inlichten?

Wanneer iemand gevoelens heeft voor minderjarigen of een grens is overgegaan, voelt die persoon vaak veel schuld en schaamte. Het is niet gemakkelijk dit een plaats te geven, laat staan dit aan een naaste in de dichte omgeving te vertellen. Velen zijn zich namelijk erg bewust van de strenge en bestraffende kijk van de maatschappij hierop en zijn bang voor negatieve reacties, alsook om belangrijke personen te verliezen.

Een partner kan in het verwerkingsproces en bij het voorkomen van herval een belangrijke rol spelen. Het is dus altijd zinvol wanneer een partner of andere naaste betrokken wordt in het verhaal en herstelproces. Als hulpverlener kan je jouw cliënt dan ook aanmoedigen zijn of haar partner of een andere persoon op de hoogte te brengen van zijn of haar gevoelens, gedrag en situatie. Anderzijds is het ook van belang er begrip voor op te brengen als jouw cliënt hier nog niet de moed voor heeft of dit weigert. Zo wordt ook jullie vertrouwensband niet geschaad. In dat geval kan je wel regelmatig polsen bij jouw cliënt hoe hij of zij hier tegenover staat en dit blijven aanmoedigen. 

Als de partner van jouw cliënt of iemand anders uit zijn/haar omgeving reeds op de hoogte is van de gebeurtenissen en/of de zorgnood van jouw cliënt en de begeleiding die hij of zij bij jou volgt, kan het zinvol zijn om ook geregeld stil te staan bij de draagkracht- en last van deze persoon. Want ook zij kunnen lijden onder de situatie of met een zorgvraag zitten. In dat geval kan je dan doorverwijzen naar Stop it Now!, zodat deze persoon ook de nodige ondersteuning krijgt hierin.

Sluit deze website