Hoe maak ik een veiligheidsplan samen met mijn cliënt?

Maak je je zorgen over mogelijk risicovol gedrag van jouw cliënt in de toekomst? Of wil je voorkomen dat jouw cliënt hervalt in seksueel grensoverschrijdend gedrag, zowel online als offline? Wat goed dat je de stap zet om informatie in te winnen over het opstellen van een veiligheidsplan. Dit is namelijk niet evident en wordt best met de nodige kennis en zorgvuldigheid aangepakt. Een veiligheidsplan kan zowel gaan over de veiligheid van minderjarigen in de omgeving, als de veiligheid van de cliënt waarover je bezorgd bent.

Maar hoe pak je dit nu concreet aan?

  • Stap 1

Ga het gesprek aan met jouw cliënt over jouw bezorgdheden. Stop it Now! heeft hiervoor een 'Start het gesprek' handleiding uitgewerkt. Wees daarbij duidelijk waarover je bezorgd bent en waarom. Als jullie er samen op uitkomen dat die zorgen concreet en gegrond zijn, stel je best een veiligheidsplan op. Doe dit, indien mogelijk, ook altijd samen met jouw cliënt.

  • Stap 2

Een veiligheidsplan bevat duidelijk afspraken die nodig zijn om een veilige situatie te creëren, zowel voor jouw cliënt als zijn omgeving. Jouw cliënt moet duidelijk weten wat kan, wat niet kan en wat van hem of haar verwacht wordt. Zorg er ook voor dat de gemaakte afspraken steeds op maat worden opgesteld van de persoon waar je bezorgd over bent.

  • Stap 3

Een veiligheidsplan kan erg verschillen van persoon tot persoon en is afhankelijk van heel wat factoren, zoals de groeimogelijkheden, risico- en beschermende factoren, valkuilen, triggers, en dichte omgeving van de cliënt. Lijst bij onderstaande vragen samen enkele aandachtspunten op om zo tot een op maat gemaakt veiligheidsplan te komen:

  • Hoe merk ik aan mezelf dat ik het moeilijk heb?
  • Wat triggert me en wat zijn voor mij risicovolle situaties?
  • Wat kan ik doen als ik het moeilijk krijg?
  • Bij wie vraag ik ondersteuning wanneer ik het moeilijk heb?
  • Stap 4

Evalueer het veiligheidsplan, de toepassing ervan en stuur bij waar nodig. Ga ook na of er ondersteuning (nodig) is in de omgeving van jouw cliënt. Zo kan een kwetsbare jongere of een persoon met een beperking dit waarschijnlijk op minder zelfstandige basis hanteren dan een volwassen persoon. Waar mogelijk, is het hoe dan ook aangeraden de dichte omgeving van jouw cliënt te betrekken. Vaak kunnen zorgende figuren een belangrijke rol spelen in de preventie van risicovol gedrag en vormen ze een beschermende factor. Wees bovendien ook aandachtig om de omgeving op tijd en stond te vragen naar hun draagkracht- en last hierbij, ook zij kunnen beroep doen op de Stop it Now!-hulplijn.

  • Stap 5

De Stop it Now!-hulplijn kan jou ook zeker begeleiden en ondersteunen in de opmaak en evaluatie van een veiligheidsplan. Aarzel dus niet om ons te contacteren, dan kijken we samen waar de noden en risico’s liggen en gaan we aan de slag hiermee. Wanneer je je als hulpverlener echter niet comfortabel (genoeg) voelt met deze thematiek, kan je ook zelf direct doorverwijzen naar hulpverleningsdiensten met ervaring hierin. Stop it Now! kan jou ook zeker ondersteunen met de zoektocht naar gespecialiseerde centrum waar jouw cliënt bij terecht kan.

Sluit deze website