Ik wil graag een casus bespreken met jullie, kan dat?

Stop it Now! is er ook voor professionals die zich zorgen maken over een concrete situatie of cliënt en/of diens omgeving. Wanneer je als hulpverlener of andere professional in aanraking komt met pedofilie of grensoverschrijdend gedrag naar minderjarigen, is het begrijpelijk dat dit vragen oproept en je niet onmiddellijk weet hoe je hier best mee omgaat. Goed dat je dit in handen neemt en op zoek gaat naar informatie. De medewerkers van de Stop it Now!- hulplijn hebben expertise in deze thematiek en kunnen hierbij zeker ondersteunen en advies verlenen waar nodig. Zo is het mogelijk om samen met jou de casus te exploreren, te bekijken waar er mogelijkheden zijn en in kaart brengen of er sprake is van risicovol gedrag en hoe de persoon kan geholpen worden. Niet alleen het verhaal van de persoon is hierbij belangrijk, maar ook de bezorgdheden en vragen van de professional. Uiteraard hebben de medewerkers van Stop it Now! beroepsgeheim en blijft de informatie die je als professional deelt vertrouwelijk.

    Sluit deze website