Ik ben op zoek naar anderen die hetzelfde hebben meegemaakt, bestaat dit?

Ontdekken dat een dierbare seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd naar een minderjarige toe is een bijzonder schokkende en pijnlijke ervaring. Je blijft waarschijnlijk met heel gemengde gevoelens achter zoals onder andere woede, verdriet, ongeloof, angst,.. het voelt allemaal onwerkelijk aan en de feiten passen waarschijnlijk niet met het beeld dat je had van de persoon die je liefhebt. Aan de andere kant kan je ook gevoelens ervaren van zorg en de wil om de ander te ondersteunen. Er zijn natuurlijk ook veel goede kanten aan die persoon en het is niet ongewoon dat je nog steeds fijne en positieve gevoelens ervaart tegenover hem/haar.

Vaak is het niet zo evident om dit onderwerp bespreekbaar te maken in je omgeving, omdat er rond seksuele gevoelens naar minderjarigen er nog steeds heel wat stigma hangt. Als naaste van iemand die seksuele gevoelens ervaart of gedrag stelt ten aanzien van minderjarigen, kan je je daarom soms alleen of onbegrepen voelen. Weet dat je niet de enige bent en je er niet alleen voor staat. Het kan helpend zijn om erover te praten met mensen die hetzelfde doormaken. Daarom heeft Stop it Now! twee initiatieven uitgewerkt voor naasten om met elkaar in contact te kunnen komen: 

  • Stop it Now! wil via lotgenotengroepen een plaats geven aan personen waarvan iemand in de dichte omgeving seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld naar minderjarigen toe, of zorgwekkende gevoelens ervaart, om hun gedachten, gevoelens, ervaringen, en bezorgdheden te delen met anderen die hetzelfde meemaken. Het is de bedoeling om een omgeving te creëren waar jouw veiligheid en openheid erg belangrijk zijn. Het gaat concreet over 5 à 6 contactmomenten in kleine groep, begeleid door een professional. Vooraleer je kan deelnemen aan een lotgenotentraject, zal een kennismakingsgesprek gebeuren waarin wederzijdse verwachtingen worden overlopen.
  •  Het online forum is een veilige omgeving waar je anoniem je ervaringen kan delen en steun kan vinden bij anderen die gelijkaardige situaties hebben meegemaakt. Om veiligheid te installeren hebben we een gesloten platform gecreëerd, waarop Stop it Now! medewerkers aanwezig zijn om mee een oogje in het zeil te houden. Jouw accountgegevens worden versleuteld opgeslagen en kunnen door anderen niet geraadpleegd worden. Wij hopen dat het forum voor jou een plek kan zijn waar je steun kan vinden, waar je vragen kan stellen,(h)erkenning en hoop kan vinden.

    Heb je vragen over deze twee initiatieven? Of gewoon nood aan een gesprek? Je mag zeker ook gewoon contact opnemen met de Stop it Now!-hulplijn, dan kijken we samen waar jij nood aan hebt.

    Sluit deze website